Stora Elektronikdagen med SUMMIT

Välkomna till Stora Elektronikdagen med SUMMIT!

Agenda:

9.30 Kaffe

10.00 Intro och verksamhet.
Hur vi möter våra tre utmaningar:
– Effektivare värdekedja
– Spetskompetens
– Kompetensförsörjning

10.30 Innovationsprojekt – ny teknik som inspirerar

12.00 Anders Ekholm, Vice VD på Institutet från Framtidsstudier ”Anders sätter oss på spåret – vart är vi på väg.”

12.45 Lunch

13.30 Workshop – ”Handbok för framtagning av tillverkningsunderlag för kretskort”
Tydliga underlag och bra kommunikation ger högre kvalitet och lägre kostnad.  => Effektivare värdekedja och ökad konkurrenskraft. Var med och bidra till att göra handboken ännu bättre!

Workshopen fokuserar på följande aspekter:
– Rekommenderade mallar
– Tillförlitlighet
– Design for Manufacturing
– Design for Test

En remissutgåva av handboken distribueras till deltagarna senast en vecka före mötet.

16.30 AW

Anmäl dig redan idag.