Avgifter

Av total avgift utgörs 10% av medlemsavgift (momsbelag, ej avdragsgill) och 90% serviceavgift (momsbelagd, avdragsgill)

Total omsättning Total avgift kronor Varav medlemsavg Varav serviceavg
Alla avgifter anges exkl moms
0 – 9 999 999 kr 0,1% av årsomsättningen, min 2 860 10% 90%
10 – 14,999 MSEK 10 660 1 066 9 594
15 – 24,999 MSEK 15 860 1 586 14 274
25 – 39,999 MSEK 18 460 1 846 16 614
40 – 99,999 MSEK 21 060 2 106 18 954
100 – 149,999 MSEK 26 260 2 626 23 634
150 MSEK – 29 380 2 938 26 442